4H-järjestö

Alla oleva tekstikatkelma on  Suomen 4H-liiton verkkosivuilta:

"4H-järjestö koostuu Suomen 4H-liitosta ja lähes 200:sta 4H-yhdistyksestä ympäri Suomea. Ruotsinkielistä 4H-toimintaa järjestää Finlands Svenska 4H. Opintokeskus Sivis tukee järjestön kehittämis- ja koulutustyötä ja toiminnan merkittävin rahoittaja on maa- ja metsätalousministeriö."

4H kehittää ihmistä kokonaisuutena. Tätä kuvaavat neljän H:n perustana olevat sanat HEAD, HANDS, HEART ja HEALTH. Suomeksi nämä ovat harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi.

Harkinta kuvaa sitä miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Harjaannus tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H:n toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten yritteliäisyys ja ahkeruus.

Hyvyys kertoo toisen ihmisen kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Siihen liittyvät myös yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.