Meidän nuoret -hanke (päättynyt)

Kaksi nuorta katsoo läheltä kännykkää. Kuva: Suomen 4H-liitto/Emmi Virtanen.

Nuorisotyön kehittämistä sekä työelämätaitoja nuorille hankkeen voimin

Meidän nuoret –hanke tarjosi tukea, työelämätaitoja ja koulutuksia nuorille sekä nuorisotyön kehittämistä Ylivieskassa. Lisäksi tavoitteena oli lisätä nuorten yhdenvertaisuutta, osallistumista ja arjenhallintaa. Hankkeella pyrittiin lisäämään nuorten osallisuutta sekä tiedottamaan nuorten harrastus-, työ- ja vaikuttamismahdollisuuksista Ylivieskassa.

Erityisesti paikkakunnalle muuttaneet nuoret kaipaavat tietoa ja ohjausta. Tavoitteena oli antaa nuorille apua arkeen ja kannustaa aktiivisuuteen, hyviin harrastuksiin ja työntekoon. Nuoret saivat apua työelämään ja työssäoppimis- tai työpaikan hakemista varten.

Hanke alkoi 1.5.2014 ja päättyi vuoden 2015 lopussa.

Hankkeen aikana järjestettiin muun muassa "Tervetuloa Ylivieskaan!" -kursseja.

  • Tervetuloa Ylivieskaan! -kursseja järjestettiin Ylivieskan ammattiopiston ja Centria-ammattikorkeakoulun aloittaville opiskelijoille.
  • Kurssien tavoitteena oli antaa apua arjen hallintaan ja ryhmäyttää Ylivieskan kaikki edellä mainittujen oppilaitosten ensimmäisen vuoden opiskelijat.
  • Kurssin aikana nuorille esiteltiin nuorisotalo Sputnik ja sen toiminta. Lisäksi kerrottiin, miten etsivä nuorisotyö  toimii Ylivieskassa. Kurssilla esiteltiin myös Ylivieskan nuorisovaltuuston toimintaa, Ylivieskan harrastusmahdollisuuksia sekä nuorten  Aloitekanva.fi-palvelu.
  • Kurssilla kerrottiin mahdollisuuksista työllistyä 4H:n kautta opintojen ohella.

Lisäksi hankkeessa järjestettiin Tietoa ja Taitoa työelämään -kurssi kaikille Ylivieskan 9-luokkalaisille. Kurssin tavoitteena oli perehdyttää nuoret työelämän pelisääntöihin ja tärkeimpiin työntekijän asemaa määrittäviin ohjeisiin.