Työ tulevaisuuteen -hanke (päättynyt)

Työ tulevaisuuteen -hankkeessa edistettiin alle 30-vuotaiden työelämätaitoja

Hankkeessa aktivoitiin alle 30-vuotiaita nuoria koulutusten sekä henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Hanke oli suunniteltu nuorten ja alueen tarpeet huomioiden, yhteistyössä nuorten ja työnantajien kanssa.

Hankkeessa nuorilla oli mahdollisuus luoda ja harjoitella omaa yritystoimintaa. Hankkeessa rakennettiin ja kehitettiin yhteistyötä alueen yrittäjien, koulujen, nuorisotyöntekijöiden ja työllistämistoimijoiden kanssa Ylivieskan alueella. 

Tavoite

Tavoitteena oli kouluttaa hankkeen aikana noin 150 nuorta työelämään ja nóin 50 nuorta yrittäjyyteen. Tavoitteena oli myös saada aktivoitua työttömät nuoret osallistumaan joko tämän hankkeen tai muiden toimijoiden toimintoihin. Hankkeessa nuorella oli esimerkiksi mahdollisuus perustaa oma harjoitusyritys.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä olivat työttömät alle 30-vuotiaat nuoret, joilla ei ollut ammatillista koulutusta tai joilla oli osaamisen kehittämisen, pitkäaikaisen tuen ja ohjauksen tarve. 

Toimintamalli

Hankkeen toimintamallina olivat Mediataitoja-kurssi sekä Työelämä- ja harjoitusyritys -kurssi. Hankkeessa panostettiin nuoren henkilökohtaiseen tukemiseen kouluun ja työnhakuun liittyvissä asioissa, työelämävalmiuksien luomiseen ja yrittäjyyskasvatukseen. 

Rahoitus

Hankkeen rahoittamiseen osallistui TE-toimisto.