Työ tulevaisuuteen - hanke

 

Hankkeessa aktivoidaan alle 30-vuotiaita nuoria koulutusten sekä henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Hanke on suunniteltu nuorten ja alueen tarpeet huomioiden, yhteistyössä nuorten ja työnantajien kanssa.

Hankkeessa nuorilla on mahdollisuus luoda ja harjoitella omaa yritystoimintaa. Hankkeessa rakennetaan ja kehitetään yhteistyötä alueen yrittäjien, koulujen, nuorisotyöntekijöiden ja työllistämistoimijoiden kanssa Ylivieskan alueella. 

 

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät alle 30-vuotiaat nuoret, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai joilla on osaamisen kehittämisen tarve, pitkäaikaisen tuen ja ohjauksen tarve. 

 

Toimintamalli

Hankkeen toimintamallina ovat Mediataitoja -kurssi sekä Työelämä- ja harjoitusyritys -kurssi. Hankkeessa panostetaan nuoren henkilökohtaiseen tukemiseen kouluun ja työnhakuun liittyvissä asioissa, työelämä-valmiuksien luomiseen ja yrittäjyyskasvatukseen. 

 

Tavoite 

Tavoitteena on kouluttaa hankkeen aikana n. 150 nuorta työelämään ja n. 50 nuorta yrittäjyyteen. Tavoitteena on myös saada aktivoitua työttömät nuoret osallistumaan joko tämän hankkeen tai muiden toimijoiden toimintoihin, jotteivat he passivoituisi kotona. Hankkeessa nuorella on esimerkiksi mahdollisuus perustaa oma harjoitusyritys.

 

Rahoitus

Te-toimisto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen. 

 

 

 

Lisätietoja

Johanna Pylväs-Viitakangas

Työ tulevaisuuteen -hankkeen projektipäällikkö

Rautatiekatu 13 A 2 B

84100 Ylivieska

p. 044 236 4393

johanna.pylvas-viitakangas@4h.fi