Kannatusjäsenyys


Voitte tukea paikallista lapsi- ja nuorisotyötä liittymällä Ylivieskan 4H-yhdistyksen kannatusjäseneksi!


Kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, jotka haluavat tukea yhdistyksemme toimintaa. Liittyminen kannatusjäseneksi ei velvoita vuosittaisiin maksuihin, vaan kannattajajäsenenä voi halutessaan toimia vain yhden vuoden. Suomen 4H-liitto on päättänyt kannatusjäsenmaksun suuruudeksi 100 €/vuosi


Tukeanne kaivataan, koska Ylivieskan 4H-yhdistyksen saamat avustukset ovat pienentyneet ja haluamme taata laadukkaan lapsi- ja nuorisotyön jatkumisen Ylivieskan alueen lapsille ja nuorille.


Lämmin kiitos tuestanne!
 


Lisätietoja kannatusjäsenyydestä saa Ylivieskan 4H-yhdistykseltä!