Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -hanke (päättynyt)

Työllistymisedellytyksien parantamista yhdistyskentällä tehtävän työn kautta

Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -hankkeella parannettiin paikallisiin yhdistyksiin palkattujen nuorten ja muiden vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisedellytyksiä yhdistyksessä tehdyn työjakson jälkeen. Hankkeessa rohkaistiin paikallisia yhdistyksiä työllistämään aiempaa useampia työttömiä joko yhdessä muiden alueen yhdistysten kanssa tai yksin.

Yhdistyksiin palkattujen henkilöiden työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja parannettiin hankkeen aikana annettavan ohjauksen ja koulutusten avulla. Paikkakuntien työllistämisestä vastaavien viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä parannettiin hankkeen aikana. Hankkeen toimenpiteet olivat koulutukset, ryhmä- ja yksilöohjaus, tutustumiset työnantajiin ja yhteistyöpalaverit.

Hankkeen osatoteuttajat: Kuusamon 4H-yhdistys, Limingan 4H-yhdistys ry, Taivalkosken 4H-yhdistys ry, Pudasjärven 4H-yhdistys ry, Kempeleen 4H-yhdistys, Tyrnävän 4H-yhdistys ry, Lumijoen 4H-yhdistys ry, Ylivieskan 4H-yhdistys ry, Oulaisten 4H-yhdistys ry, Sodankylän 4H-yhdistys, Ylitornion 4H-yhdistys ry, Sallan 4H-yhdistys ry, Ristijärven 4H-yhdistys ry, Sotkamon 4H-yhdistys ry, Sievin 4H-yhdistys ry.

Hankkeen toteutusaika oli 2.2.2015-31.1.2017.